داخلی پرسنل

نام

داخلی

واحد

کارگزاری بانک اقتصادنوین

021-88566101

سر شماره جدید شرکت

خانم سجادیان

101

مدیریت معاملات آنلاین

آقای قربانپور

104

مدیریت پذیرش

آقای بشری

110

مدیریت فن آوری

خانم انصاری

302

کارشناس پرداخت


آقای جمالی

303

 کارشناس حسابداری


خانم سلیمان زاده

304

کارشناس صندوق سرمایه گذاری


خانم شفیعی

305

سرپرست مالی

خانم اکبری

501

مسئول دفتر مدیرعامل

خانم دلنواز

205

کارشناس بورس کالا


خانم کاظمیان

207

معامله گر بورس کالا