اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت‌مدیره

نماینده

سمت

بانک اقتصادنوین (سهامی عام)

ابراهیم میرگلوی بیات

رئیس هیئت‌مدیره

شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین

ارشاد کوششی

عضو هیئت‌مدیره

ارسلان محتشم امیری

نایب رئیس هیئت مدیره

بهزاد احمدی نسب

مدیر عامل