عنوان :

کارمندان در سال ۹۷ ماهانه چقدر مالیات می‌دهند + جدول

تاریخ خبر :۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۰۲:۳۶:۲۲ ب.ظ
منبع خبر :خبرگزاری فارس
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق بگیران ماهانه ۲۳ میلیون ریال و با ضرایب مختلف در نظر گرفته شد. فرمول محاسبه مالیات اینگونه است که حقوق تا ۲۳ میلیون ریال حقوق از مالیات معاف بوده و سه برابر این رقم یعنی ۹۲ میلیون ریال را از ۲۳ میلیون ریال کسر می‌کنیم که مالیات از عدد ۶۹ میلیون ریال را با نرخ ۱۰ درصد بدست می‌آید. برای پایه‌های بالاتر نیز از این روش استفاده می‌شود. جدول ذیل میزان مالیات بر درآمد را برای پایه‌های معاف و دیگر پایه‌ها و نرخ مالیاتی‌ آنها را مشخص کرده است. میزان مالیات بر درآمد حقوق سال 1397 ================================= پایه شرح از (ریال) تا (ریال) مالیات متعلقه (ریال) نرخ رقم مالیات(ریال) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- پایه معاف کمتر و یا مساوی یا میزان معافیت 0 23.000.000 معاف 0% 0% پایه اول تا سه برابر مازاد معافیت 23.000.001 92.000.000 69.000.000 10% 6.900.000 پایه دوم تا چهار برابر مازاد معافیت 92.000.001 115.000.000 23.000.000 15% 3.450.000 پایه سوم تا شش برابر مازاد معافیت 115.000.001 161.100.000 46.000.000 25% 11.500.000 پایه چهارم بیشتر از شش برابر مازاد معافیت 161.000.001 بیشتر از 6 برابر معافیت 35% -
بازگشت